Úvodní stránka

ADvokátní kancelář - služby v oblasti - obchodní právo, pracovní právo, občanské a správní právo

ADvokátní kancelář - služby v oblasti - obchodní právo, pracovní právo, občanské a správní právoAdvokátní kancelář JUDr. Josef Macek svým klientům poskytuje služby podpořené dlouholetou zkušeností v oblasti právního poradenství a práva:
- obchodního,
- pracovního,
- občanského,
- správního.Zvláštní pozornost advokátní kanceláře je věnována oblasti práva:
- stavebního,
- rodinného,
- statutárního,
- trestního.
Na základě zkušeností z investiční činnosti a činnosti v rozkladové komise MMR pro stavební právo se advokátní kancelář zaměřuje
mj. na řešení sporů v oblasti stavebního práva a investiční činnosti.


Upozornění pro návštěvníky stránek:
Vzhledem k důvěrnosti informací, se kterými se obracíte na tuto právní poradnu, jsou odpovědi zasílány prostřednictvím E-mailu, který v dotazu uvádíte.
Ke kvalifikované odpovědi jsou ve většině případů nutné doplňující informace a listiny. Neurgujte proto, prosíme, odpovědi prostřednictvím těchto stránek.
Ve složitějších případech je možné dohodnout na uvedených kontaktech placenou konzultaci podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), případně sjdnat smluvní odměnu.

JUDr. Josef Macek

Advokát zapsaný u ČAK ev. č. 1264
Advokátní kancelář se sídlem
Mšenská 62, 46604 Jablonec nad Nisou

Telefon: 483314636
Mobil: 721 653 164
E-mail:judr.macek@volny.cz

Doporučujeme: Rychlý, levný a kvalitní digitální tisk


Právní poradna v Jablonci nad Nisou

Hledáte spolehlivého právníka a důvěryhodnou právní poradnu, jež Vám pomůže vyřešit vaše spory a poradí Vám s právními úkony? Právní poradna JUDr. Josef Macek v Jablonci nad Nisou je tu pro Vás. Kromě Jablonce Nad Nisou právní poradna JUDr. Josef Macek působí také v přilehlých lokalitách – v Liberci, Tanvaldu, Velkých Hamrech, ve Frýdštejnu, v Železném Brodě či Janově nad Nisou.

Právní Poradna Jablonec denně řeší se svými klienty veškeré právní úkony v oblasti práva pracovního, obchodního, práva občanského i správního práva. Činnost právní poradny Jablonec na Nisou se ve většině případů týká práva stavebního, rodinného, trestního a také správního. Záležitosti v oblasti stavebního práva a majetku je výhodné řešit s předstihem, před vznikem různých sporů. Právní poradna Jablonec Vám dokáže ušetřit mnoho starostí při péči o váš majetek. S právními úkony pomáháme jednotlivcům, ale také větším firmám. Vizí naší právní poradny je spokojenost klienta, jež má zákon na vlastní straně. Některé zákony mají mezery a právní dokumenty musí být sepsané s obezřetností, aby žádná drobná skulinka nemohla ohrozit klienta naší právní poradny. Ať už se jedná o koupi a přepis nemovitosti, sousedské spory, trestní právo, spor se zaměstnavatelem při pracovním úrazu či rozvodové řízení manželů se sporem o majetek a péči o děti, naše právní poradna je připravena Vám poskytnout služby profesionální a nadstandardní úrovně. Jestliže si nevíte rady a potřebujete právní služby, neváhejte nás kontaktovat .


Stavební právo

Stavební právo prošlo v posledních letech změnami a stavebníci a investoři to nemají vždy jednoduché. Větší stavební firmy si často najímají právní zástupce zkušené v oboru stavebního práva. Rád bych nabídl své zkušenosti nejen se stavebním právem stavebním firmám, velkým investorům z okolí Jablonce nad Nisou, ale také osobám, jež si chtějí splnit sen o vlastním domě. Laická veřejnost má často potíže orientovat se ve změnách stavebního zákona a stavebního práva.

Evropská unie nás zaplavila spoustou nových předpisů a norem, které v minulosti neplatily. Účelem změn ve stavebním právu je vyšší ochrana stavebníků, životního prostředí a zdraví i života evropských občanů. Méně stavebních nehod, méně požárů a pádů budov vlivem špatné statiky. Bezpečné rozvody plynu i elektřiny. Na současné stavby jsou kladeny mnohem vyšší nároky. Stavební právo začíná již převodem pozemku do vlastnictví stavebníka – investora. V této fázi je třeba připravit kupní smlouvu v souladu se všemi právními předpisy a zákony . Záměr výstavby může být mnohdy komplikován mnoha faktory. Stavebník by se měl ubezpečit, že vybraná parcela je vhodná pro jeho účel. Parcela se může např. nacházet v blízkosti komunikací, železnice či letiště a být nadměrně zatížena hlukem, může spadat do některé z památkových zón či chráněných krajinných oblastí a stavebník se neobejde bez souhlasu památkářů. Uvažujete - li o stavebním záměru v blízkosti Jablonce nad Nisou, navštivte právní poradnu JUDr. Josef Macek a ubezpečte se, že váš záměr je v souladu se stavebním právem.Právní poradna

Created by © 2009/13 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign