Advokátní služby

Advokátní služby pro naše klienty

Našim klientům poskytujeme advokátní služby v okolí Jablonce nad Nisou, zejména v oblasti stavebního, trestního, občansko-právního a rodinného práva. Nabízíme advokátní služby pro klienty, které zastupujeme při udělení plné moci našemu advokátovi. Výhodou pro klienty je skutečnost, že se nemusí zatěžovat a stresovat, vše potřebné za něj zařídí jeho advokát. Poskytujeme také advokátní služby Ex offo – (z úřední moci). Např. při přidělení právníka soudem, pokud si nemůžete dovolit vlastního advokáta.

V rámci rodinného a občansko-právního práva poskytujeme nejčastěji advokátní služby související s rozvodem manželů a následnou péčí o děti a dělbu majetku. Řešíme spory týkající se neplacení či pozdního placení výživného, ale také úpravy styky s dětmi, zejména domáhání se rodičovských práv, kdy jeden z rodičů neumožňuje druhému vídat dítě tak často, jak soud určil, možnost vídat se s dětmi častěji. Naše advokátní služby sahají také do oblasti trestního práva, např. násilné trestné činy jako je znásilnění či obvinění ze sexuálního obtěžování.
Nabízíme advokátní služby klientům při řešení sousedských sporů.

Velmi často poskytujeme našim klientům také advokátní služby v oblasti stavebního práva. Jsou to spory souvisejí s podáním územního rozhodnutí, sousedské spory při nedodržení hranice pozemku a záměrného umístění části stavby na pozemek souseda. Zastupujeme klienty při sporech související s výstavbou či rekonstrukcí jejich nemovitosti. Jedná se o spory se stavebními firmami, nedodržování smluvních podmínek, odstoupení od smlouvy a vypovězení smluv, nezaplacené faktury za provedené práce, neopodstatněné navýšení částky na fakturách, vyšší ceny než bylo původně ujednáno.

Potřebujete obhájit vlastní práva v soudním sporu? Využijte naše advokátní služby.

Advokátní kancelář a rodinné právo

V naší advokátní kanceláři v Jablonci nad Nisou věnujeme velkou pozornost rodinnému právu. Advokátní kancelář řeší velmi často spory mezi bývalými partnery. Počínaje rozvodem, přes spory o dělbu movitého a nemovitého majetku až po placení (neplacení) výživného a úpravu styku s nezletilými dětmi. Naše advokátní kancelář řeší také rodinné spory o majetek při dědictví.
Když lidem dohodnout se nedaří, a chtějí bojovat o svá práva, ocitnou se v
advokátní kanceláři, která jim naději dává.

Advokátní kancelář v Jablonci nad Nisou pomáhá matkám samoživitelkám při sporech o výživné na děti. Zastupujeme matky (nebo otce) dětí při určení adekvátní částky výživného na děti. Naše advokátní kancelář zastupuje rodiče, jež mají dítě ve své péči, při žalobě za neplacení výživného druhým rodičem.

Prioritou naší advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva je obhajoba našich klientů při domáhání se rodičovských práv. Postupujeme podle platných zákonů, s přihlédnutím k etickým hodnotám. Pomáháme rodičům (zejména otcům) v úpravě styku s dětmi, aby mohli své děti vidět častěji a mohli se přiměřeně podílet na jejich výchově. Při obhajobě rodičů v rámci sporů v péči o nezletilé děti se snažíme také hájit zájmy samotných dětí. Navrhujeme opatření, která jsou vůči dětem šetrná a nenarušují jejich harmonický vývoj. Když se rodiče nedokáží dohodnout v péči o děti a jsou nadmíru ovlivněny emocemi, je na čase kontaktovat advokátní kancelář. Váš právník vás bude zastupovat s chladnou hlavou a jeho věcné argumenty a znalost zákonů vám pomohou získat to, nač máte zákonné právo.

Právník v Jablonci nad Nisou

Služby zkušeného právníka v Jablonci nad Nisou hledejte v právní poradně v Mšenské ulici. Právní kancelář se nachází v blízkosti vodní nádrže Mšeno. Každý spolehlivý právník musí sledovat aktuální změny zákonů, aby mohl úspěšně hájit své klienty. Naši zákonodárci neustále projednávají změny v zákonech, z nichž vyplývají pro občany, firmy a spolky nové povinnosti. Kdo se v tom má vyznat? Jedině Váš právník. Nejen fyzické osoby, ale i větší firmy často nemají o výkladu zákonů jasnou představu. Nezbývá, než se spolehnout na právníka, jelikož neznalost nikoho neomlouvá.

Společenstva vlastníků bytových jednotek, jež v minulosti byla součástí bytových družstev, obvykle nemají vlastního právníka, jako např. větší obchodní společnosti. V roce 2015 došlo ke změně zákona. V důsledku této změny jsou společenstva vlastníků bytových jednotek nucena provést úpravy stanov. Nejvhodnější je kontaktovat právníka, který vám přichystá všechny náležité dokumenty a zajistí, aby nové znění stanov bylo v souladu se zákony a předpisy. Úpravy stanov se týkají také spolků, jež zajišťují zájmovou, sportovní, dobročinnou či jinou činnost. Život je někdy nekompromisní a spolek, který slouží veřejnému blahu může dostat nemilosrdnou pokutu. Právník vám poradí a zajistí, jak to udělat, aby zákony stály na vaší straně.

V současnosti jsou pod velkým tlakem nejen větší firmy, ale i drobní živnostníci, jimž díky novým zákonům přibývají nové povinnosti. Podnikatelům doporučujeme pravidelné konzultace s právníkem nejméně jednou ročně. Právník je seznámí s nejdůležitějšími změnami a upraví potřebné dokumenty, aby se kontrola z finančního úřadu nestala jejich noční můrou.


Právní poradna

Created by © 2009/13 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign